وزیر نیرو برنامه‌های تامین برق مورد نیاز صنایع را تشریح کرد


تهران- ایرنا- نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: وزیر نیرو در نشست امروز کمیسیون برنامه‌های پیش‌بینی شده برای تامین برق موردنیاز صنایع را تشریح کرد که براساس این گزارش برق شهرک‌های صنعتی فقط یک شیفت در هفته و در یک روز قطع می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85152464/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی