وزیر ورزش از مجلس کارت زرد گرفت


تهران – ایرنا – نمایندگان مجلس شورای اسلامی از پاسخ‌های وزیر ورزش و جوانان در مورد مدیریت ورزش حرفه‌ای قانع نشدند و به این ترتیب سجادی کارت زرد دوم خود را از مجلس دریافت کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84987456/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی