وزیر کار: استفاده از کالابرگ الکترونیکی اختیاری است


تهران- ایرنا- وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: موضوع کالابرگ الکترونیکی اکنون به صورت آزمایشی در برخی استان‌ها در حال انجام بوده و استفاده از آن برای خانوارها اختیاری است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84970057/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی