وزیر کار: وعده دولت برای یک میلیون فرصت شغلی به بهترین شکل اجرا شد


تهران- ایرنا- وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: خوشبختانه وعده دولت برای یک میلیون فرصت شغلی به بهترین شکل اجرا شده، گفت: بسیاری از هلدینگ‌های اقتصادی در این دولت رشد بالای ۱۰ درصد داشته‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85217272/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی