وزیر کشور از پل بنیادآباد در جاده اردبیل – سرچم بازدید کرد


اردبیل – ایرنا – وزیر کشور در دومین روز از سفر خود به استان اردبیل، از پل بنیادآباد در جاده اردبیل – سرچم که در سیل هفته‌های گذشته دچار آسیب شده بود، بازدید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85144959/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%B1%DA%86%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی