وزیر کشور: تقویت روابط ایران و ترکیه به نفع جهان اسلام است


تهران- ایرنا- وزیر کشور، تقویت روابط ایران و ترکیه را به نفع جهان اسلام و منطقه برشمرد و گفت: این روابط، صلح و ثبات را در منطقه می‌گستراند و ارتباطات بیشتر مردم دو کشور را فراهم می‌سازد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85181940/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی