وزیر کشور: جریان‌های سیاسی در انتخابات فعال باشند


کرمان- ایرنا- وزیر کشور از همه جریان های سیاسی معتقد به عظمت کشور خواست در انتخابات امسال فعال باشند و گفت: ما زمینه فعالیت آنها را فراهم می سازیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85169005/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی