وزیر کشور: دستگاه‌های مسوول بر شرایط امنیتی کشور مسلط هستند


شیراز -ایرنا- وزیر کشور با سفر به شهرستان کازرون در نشست شورای تامین این شهرستان حضور یافت و با خوب توصیف کردن شرایط امنیتی کشور گفت: دستگاه‌های مسوول بر شرایط امنیتی کشور مسلط هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85108214/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی