وزیر کشور: دشمنان تلاش می کنند بین مردم و آرمان های انقلاب فاصله بیندازند


شیراز-ایرنا-وزیر کشور با بیان اینکه در مقابل توطئه دشمن باید هوشیار باشیم، گفت: باید مراقب باشیم در میدانی که دشمن طراحی کرده بازی نکنیم.دشمنان سعی دارند بین مردم و عقاید استوار اسلامی و آرمان های انقلاب فاصله بیندازند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84981862/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی