وزیر کشور: دغدغه اصلی دولت در خوزستان رفع مشکل اشتغال است/ رییس جمهور همواره در میدان تلاش


اهواز – ایرنا – وزیر کشور با بیان اینکه یکی از مشکلات جدی استان خوزستان در حوزه اشتغال است گفت: یکی از دغدغه های جدی دولت نیز رفع این مشکل در خوزستان است که در این زمینه، رییس جمهور همواره در میدان کار و تلاش است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85313127/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی