وزیر کشور: دولت گوشه نشینی و صدور فرمان را مطلوب نمی داند


کرج – ایرنا – وزیر کشور با اشاره به تلاش های وافر دولت سیزدهم در خدمات رسانی به مردم اعلام کرد: این دولت گوشه نشینی و صدور دستور اجرا را مطلوب نمی داند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85315842/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D9%87-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی