وزیر کشور: ذات امنیت، رضایت مردم است


تهران- ایرنا- وزیر کشور ذات امنیت را رضایت مردم دانست و گفت: حضور مردم در صحنه یعنی امنیت و این نشان از قدرت نرم جمهوری اسلامی دارد و دشمنان به دنبال ایجاد نارضایتی هستند تا در جامعه ناامنی سازی کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85332079/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی