وزیر کشور: زائران از شهرهای مبدا به سمت مرزهای اربعین حرکت نکنند

وزیر کشور از عموم زائران بویژه کودکان خردسال و افراد سالمند خواست با توجه شرایط دمایی به مرزها مراجعه نکنند ، چراکه گرما برای افراد جوان و میانسال نیز مشکلاتی ایجاد کرده است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، احمد وحیدی رور جمعه در پایانه مرزی مهران اظهار داشت: هم اکنون جمعیت زیادی از زائران در مرز مهران و سایر مرزهای تعیین شده حضور دارند و افراد دیگری نیز در مسیر برای عزیمت به مرزها هستند.

وحیدی از عموم افرادیکه می خواهند از شهرهای مبدا به سمت مرزها حرکت کنند خواست برنامه سفر را به تعویق انداخته تا این جمعیت در مرزها تخلیه و شرایط تسهیل شود.

وی افزود: کسانیکه در مرزها حضور دارند، افرادی هستند که از قبل به سمت مرزها عزیمت کرده و در تلاش هستیم تا شرایط را برای عبور آنها از مرز فراهم آوریم.

وی ابراز امیدواری کرد با تخلیه جمعیت در مرزها شرایط برای حضور سایر افراد نیز برای عزیمت به عتبات عالیات فراهم شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84882316/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%86%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

وزیر کشور یادآور شد: با توجه به اینکه دیروز و دیشب تعداد بسیار زیادی از زائران در پایانه های مرزی حضور یافتند با خیل عظیم جمعیت روبرو شدیم که امکانات طرف عراقی برای این جمعیت به هیچ وجه پاسخگو نیست و مشکلاتی را برای زوار ایجاد کرد.

وی اضافه کرد: نیروهای پلیس راه نیز افرادیکه به سمت مرزهای اربعین حرکت کنند را به شهرهای مبدا هدایت خواهند کرد ، این امر برای رفاه حال زائران با توجه به حجم جمعیت و مخاطرات ناشی از گرمای هوا برای سلامتی اعمال می شود.

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی