وزیر کشور: شرایط رقابت واقعی در انتخابات ۱۱ اسفند فراهم شده است


تهران- ایرنا- وزیر کشور با تاکید بر حضور ۱۵ هزار داوطلب فرهیخته و توانمند برای انتخابات یازدهم اسفند دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: زمینه برای یک رقابت واقعی میان سلایق و گروههای مختلف سیاسی فراهم شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85394104/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DB%B1%DB%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی