وزیر کشور: شوراها برای تحقق راهبرد چهارگانه رهبر انقلاب درباره انتخابات تلاش کنند


تهران – ایرنا – وزیر کشور گفت: در شرایطی که به سمت انتخابات مجلس شورای اسلامی حرکت می کنیم، انتظار است که شوراها همه تلاش خود را برای عینیت بخشیدن به راهبرد چهارگانه رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص انتخابات پرشور و باشکوه متمرکز کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85095814/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی