وزیر کشور: فرایند مناسب سازی معابر برای معلولان به استان‌ها ابلاغ شده است 


تهران – ایرنا – وزیر کشور گفت: جلسات متعدد با موضوع مناسب سازی معابر برای معلولان برگزار شده و به طور مرتب ادامه دارد و به همه استان‌ها و شهرداری‌ها ابلاغ شده که باید همت خود را به کار گیرند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85174099/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی