وزیر کشور: فرهنگ ایثار و شهادت منشاء تربیت و تعالی انسان است


شیراز-ایرنا- وزیر کشور با تجلیل از مقام شهدا و ایثارگران بر لزوم الگو سازی از ارزشهای متعالی ایثار و شهادت تاکید کرد و گفت: ایثار و شهادت، منشأ تربیت انسان با روح متعالی و معنوی و رمز جاودانگی انسان است و حقیقت وجود او را تبیین و تفسیر می کند، این نگاه در جامعه ما با رشادت و از خودگذشتگی شهدا تبلور یافته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84981717/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی