وزیر کشور: مواکب اربعین در مکان های مناسب مرز مهران جانمایی شود


ایلام – ایرنا – وزیر کشور با اشاره به اینکه تمامی هدف گیری مسئولان تسهیل در تردد زوار اربعین باشد،گفت: جانمایی مواکب در مکان های مناسب در مرز مهران ضروری است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85163522/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی