وزیر کشور: مکتب شهید سلیمانی محدود به غرب آسیا نیست


تهران- ایرنا- وزیر کشور با بیان اینکه مکتب شهید سلیمانی در آسیای غربی محدود نخواهد بود، گفت: امروز در راه تمدن نوین اسلامی، انسان‌هایی که در تراز شهید سلیمانی هستند، می‌توانند در این تمدن‌سازی نوین نقطه تعیین کننده‌ای باشند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84987123/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی