وزیر کشور: ۹۹ درصد منابع مصوبات سفر رییس جمهور به فارس تخصیص یافته است


شیراز- ایرنا- وزیر کشور گفت: حدود ۹۹ درصد از منابع پروژه های سفر مهرماه ۱۴۰۰ رییس جمهور به استان فارس تخصیص یافته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85108752/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DB%B9%DB%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی