وضعیت سودان بسیار نگران کننده است


تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه کشورمان وضعیت سودان را بسیار نگران کننده عنوان و تاکید کرد: اگر تدبیر مناسبی نشود، دامنه آن علاوه بر تهدید قلمرو سرزمینی سودان، به منطقه هم سرایت می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85102393/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی