وظیفه ذاتی دستگاه دیپلماسی پیگیری حقوقی ترور سردار سلیمانی است/اعلام برخی اقدامات به آمریکاییها
 تهران – ایرنا – وزیر امور خارجه وظیفه ذاتی دستگاه دیپلماسی را پیگیری حقوقی ترور ناجوانمردانه سردار سلیمانی و همراهان وی دانست و گفت:‌ از طریق سفارت سوئیس در تهران به عنوان دفتر حافظ منافع آمریکا، بخشی از اقدامات حقوقی را به اطلاع طرف آمریکایی رسانده‌ایم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84987252/%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%B0%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی