٢۶٨١ درخواست تقسیمات کشوری واصل شد/ حذف دهستان در لایحه جامع


تهران – ایرنا – مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری از حذف دهستان در لایحه جامع تقسیمات کشوری و از واصل شدن۲ هزار و ۶۸۱ درخواست جدید از تقسیمات کشوری خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84984563/%D9%A2%DB%B6%D9%A8%D9%A1-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%B4%D8%AF-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی