پاد: بمباران شیمیایی سردشت مصداق بارز نسل کشی بود


مهاباد – ایرنا – دستیار رییس‌جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی گفت: بمباران شیمیایی سردشت توسط رژیم بعث عراق در تیر ۱۳۶۶ مصداق بارز نسل کشی بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85167087/%D9%BE%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%86%D8%B3%D9%84-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی