پارلمان ایتالیا را از دوستی با منافقین پشیمان‌ خواهیم کرد


تهران – ایرنا – نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، پاسخ کشورمان برای دوستی پارلمان ایتالیا با منافقین را پشیمان‌کننده عنوان کرد و گفت: تروریست‌های فرقه رجوی به‌دنبال احیای خود با استفاده از افراد معلوم الحال هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85169405/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی