پاسخگوییِ برخط وزیر کشور به تماس‌ها و مطالبات مردمی


تهران- ایرنا – وزیر کشور در آستانه اربعین حسینی با حضور در محل مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری به طور مستقیم به پرسش‌های تلفنی شهروندان از شهرهای مختلف کشور پاسخ داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85204651/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%B7-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی