پاسخگویی برخط معاون زنان رئیس جمهور به تماس‌ها مردمی


تهران- ایرنا- معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور با حضور در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری به طور مستقیم و تلفنی با شهروندان گفت‌وگو کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85206651/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%B7-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی