پاسخگویی دغدغه‌مند و خبرهای خوش طبیب کابینه


تهران- ایرنا- سعه‌صدر و دقت در شنیدن، نکته‌برداری و تشخیص عامل روندی است که پزشک برای سیر درمان یک بیمار پیش می‌گیرد؛ دقیقاً همان مسیری که وزیرِ طبیب کابینه آیت‌الله رئیسی در پاسخ به تماس‌های مردمی که از بیماری و مشکلات‌ یا درخواست‌شان برای بهبود کارشان حرف زدند، پیش گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84974596/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی