پاسخگویی مستقیم وزیر کار به مردم/مرتضوی در نهاد ارتباطات مردمی ریاست جمهوری حضور یافت


تهران-ایرنا- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری به صورت تلفنی پاسخگوی مشکلات و چالش‌های آن‌ها شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84954601/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی