پاسخ دستیار ویژه معاون اول رییس جمهور به شایعه‌ تولید واکسن


تهران – ایرنا – دستیار ویژه معاون اول رییس جمهور به ادعای افرادی که برای مخدوش کردن اقدامات‌ و تلاش‌های مخبر، هر از گاه شایعه‌ عدم اجرای تعهد در تولید واکسن کرونا را مطرح می‌کنند، پاسخ داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85018310/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی