پاسخ سفیر ایران در باکو به لفاظی نخست‌وزیر اسبق رژیم صهیونیستی


تهران-ایرنا-سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان نسبت به اظهارات اخیر نخست‌وزیر اسبق رژیم صهیونیستی در “مجمع باکو” واکنش نشان داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85054740/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B8%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی