پاسخ علم‌الهدی به همسر اوباما/ پذیرش واقعیت، روابط ایران و آمریکا را متفاوت می‌کند


تهران- ایرنا- همسر رئیس‌جمهور با اشاره به نگارش کتاب «هنر زنانه زیستن» توسط همسر اوباما گفت: این کتاب را که خاطرات منسجم بانوی اول آمریکاست مطالعه کرده‌ام و معلوم است که با او همراه نیستم؛ زیرا ایران و بانوان ایرانی را نمی‌شناسند؛ آمریکایی‌ها و خیلی از ملت‌ها ایران را یک منطقه جغرافیایی می‌دانند، کشوری با یک مساحت در زمین اما ایران در واقع یک تاریخ است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85243303/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی