پاسخ مرعشی به وکیلی: ادعای جدایی از جبهه اصلاحات کج‌فهمی است


تهران- ایرنا- دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران با تکذیب ادعای وکیلی درباره جدایی ۳ حزب، گفت: اینکه تعامل چند حزب سیاسی عضو جبهه اصلاحات، به جدایی از آن تعبیر شود قطعا کج‌فهمی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85397680/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%85%D8%B1%D8%B9%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%AC-%D9%81%D9%87%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی