پانزدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و تاجیکستان این هفته برگزار می‌شود


تهران- ایرنا- پانزدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی  ایران و تاجیکستان روزهای دوشنبه و سه شنبه به میزبانی وزیر نیرو و با حضور وزیر انرژی و ذخایر آبی تاجیکستان در تهران برگزار می‌شود.  


منبع: https://www.irna.ir/news/84960175/%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی