پاکستان بر تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در اکوسای تاکید دارد


تهران- ایرنا- کاردار سفارت پاکستان ضمن قدردانی از ایران برای دعوت در نشست هیات رئیسه اکوسای در تهران، بر تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در اکوسای تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85236611/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی