پایان دومین سفر رییس جمهور به کردستان/ کام مردم سنندج شیرین شد


سنندج- ایرنا- حجت الاسلام رییسی رییس جمهوری اسلامی ایران که صبح امروز پنجشنبه به منظور بهره برداری از طرح آبرسانی به سنندج سفر کرده بود، دقایقی پیش، این شهر را به مقصد تهران ترک کرد، سفری که کام شهروندان سنندجی را شیرین کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84958632/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی