پایان رسیدگی به موارد اختلافی بودجه ۱۴۰۲ در مجمع تشخیص مصلحت


تهران- ایرنا- پرونده رسیدگی به موارد اختلافی درباره ۱۲ بند بودجه ۱۴۰۲ میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در جلسه فوق العاده مجمع تشخیص مصلحت نظام بسته شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85059434/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی