پایان سفر امیدبخش رییس جمهور به خوزستان


اهواز – ایرنا – آیت الله دکتر سید ابراهیم رییسی رییس جمهور به همراه هیات دولت شامگاه جمعه پس از ۲ روز کاری فشرده خوزستان را به مقصد تهران ترک کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85095402/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی