پایان یک دوری ۱۷ ساله و دستاوردهای مهم یک مأموریت


تهران – ایرنا – سفر رئیس‌جمهور بلاروس پس از ۱۷ سال به تهران، گشایش مجهزترین و پیشرفته‌ترین مرکز جامع درمان سرطان در کشور، اصلاح قانون ۱۷ساله تسهیل ازدواج، ۴ مأموریت مهم رئیس‌جمهور به وزارت امور خارجه و سفرهای منطقه‌ای دبیر شورای عالی امنیت ملی از جمله مهمترین رخدادها و اقدامات دولت در هفته آخر اسفند ماه بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85059873/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DB%B1%DB%B7-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی