پایتخت اقوام ایران مقصد سفر دولت مردمی


گلستان برای دومین بار مقصد سفر رئیس جمهور و جمعی از اعضای هیات دولت به این استان است،پاستورنشینان همزمان با یلدای ۱۴۰۲،علاوه بر افتتاح برخی طرح های زیربنایی و تاثیرگذار، عملیات اجرایی تعدادی دیگر از پروژه ها را آغاز خواهند کرد تا در نتیجه اجرا و تکمیل آن‌ها، مردم این کهن دیار با جمعیتی از اقوام و مذاهب گوناگون، طعم خدمت و مردم‌داری را از دولت سیزدهم بچشند.


منبع: https://www.irna.ir/subject/85324137/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی