پای پهپادهای غیرنظامی به کمیسیون امنیت ملی مجلس باز شد


تهران – ایرنا – سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از بررسی طرح نحوه واردات، تولید و بهره برداری از پرنده‌های هدایت پذیر با کاربری غیرنظامی در این کمیسیون خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85192231/%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی