پخش سخنرانی رئیس‌جمهور در جلسه ستادی آموزش و پروش از رسانه ملی
تهران – ایرنا- سخنان رئیس‌جمهور در جلسه نظارت ستادی وزارت آموزش و پروش، امشب ساعت ۲۰:۱۰ دقیقه از شبکه سراسری خبر پخش می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84918716/%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی