پدافند هوایی نبض هواپیماهای دشمن را رفتارشناسی می کند


تبریز-ایرنا- فرمانده منطقه پدافند هوایی شمالغرب ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: این نیروی خدوم و جان برکف با بهره مندی از تجهیزات بسیار مدرن و پیشرفته نبض هواپیماهای دشمن را در حریم هوایی ایران اسلامی رفتار شناسی می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85216100/%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%A8%D8%B6-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی