پروژه انزوای سیاسی ایران، با سفر آیت الله رییسی به چین شکست خورد


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: سفر رئیس جمهور ایران به پکن در زمانی انجام شد که کشورهای غربی با همکاری برخی از عناصر فریب خورده به دنبال انزوای ایران در نظام بین الملل بودند، این سفر خط بطلانی بر اهداف دشمنان کشیده شد و پروژه انزوای ایران شکست خورد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85031329/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی