پرچمی که امام برافراشت معادلات بین‌المللی را دچار تحول بنیادین کرد


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه نوشت: پرچمی را که امام راحل برافراشت و انقلابی را که او رهبری کرد و توسط امام حاضر رهبری می‌شود، سرآغاز تحولی جریان‌ساز و ماندگار در مسیر تاریخ بود و معادلات بین‌المللی را دچار تحول بنیادین کرد …


منبع: https://www.irna.ir/news/85130966/%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی