پست اینستاگرامی سخنگوی وزارت خارجه در بزرگداشت ابوریحان بیرونیبه گزارش حوزه سیاست خارجی ایرنا، ناصر کنعانی در صفحه اینستاگرامش نوشت: جغرافیای تمدنی ایران فرهنگی، مردان و زنان دانشمند بسیاری را به خود دیده که آثار علمی، اکتشافات، ابتکارات و اختراعات آنها، تمدن و فرهنگ ایرانی-اسلامی را جهانگیر کرده است.

13 شهریور روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی، حکیم، فیلسوف، ریاضیدان و منجم برجسته ایرانی- اسلامی و روز ملی نجوم است.

امسال هزار و پنجاهمین سالروز ولادت این دانشمند بزرگ، در فهرست نکوداشت‌های 2022-2023 یونسکو به ثبت رسیده است.

افتخار می کنیم که دانشمندان جوان ایران اسلامی با دستاوردهای خیره کننده علمی و فناوری، قدم در جای پای آن بزرگان در مسیر توسعه و پیشرفت ایران و خلق تمدن نوین ایرانی-اسلامی گذشته اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84877410/%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی