پنتاگون؛ آسیب‌پذیر و نا امن


تهران- ایرنا- انتشار اسناد امنیتی و اطلاعاتی دولت آمریکا در روزهای گذشته،‌سر و صدای زیادی را در رسانه‌ها و میان مقامات مختلف جهان ایجاد کرده. اسنادی که در ارتباط با مسائل مختلفی مانند جنگ اوکراین و متحدین آمریکاست.
اما محتوای این اسناد چه بوده ؟


منبع: https://www.irna.ir/news/85084576/%D9%BE%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی