پهپادهای قاچاق و غیرمجاز به وزارت اطلاعات واگذار می‌شود


تهران- ایرنا- کالاهای قاچاق با مصرف خاص که قابلیت فروش و استفاده عمومی ندارند از جمله پرنده‌های بدون سرنشین غیرنظامی با تصویب هیات وزیران به وزارت اطلاعات تحویل می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85030432/%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی