پوتین: خط‌ آهن رشت – آستارا فرصت تحول در حمل و نقل جهانی است


تهران-ایرنا- رئیس‌جمهور روسیه در مراسم امضای سند احداث خط ریلی راهبردی رشت – آستارا با اشاره به اهمیت این مسیر، تصریح کرد: مسیر خط آهن رشت – آستارا به ما فرصتی می‌دهد که مسیرهای جهانی حمل و نقل را متحول و متنوع کنیم و سبب سیاست رقابتی برای تقویت ظرفیت‌ بخش ترانزیت می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85113646/%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%B7-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی