پولیتیکو فاش کرد: سرگردانی یوروپل در پرونده رخنه امنیتی


تهران- ایرنا- ناپدید شدن پرونده‌های حساس افسران رده بالای پلیس اتحادیه اروپا سبب ایجاد بحران جدی در این آژانس شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85428612/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D9%88-%D9%81%D8%A7%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%AE%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی